Instagram

Instagram

10:23 04 december in Instagram

HLR utbildning, vuxen, med hela personalen och med överläkare Marcus Carlsson, PrimeMed AB som leder och övervakar utbildningen tillsammans med Claes M. Vi har också köpt och placerat en Hjärtstartare i lokalen.